• متقاضيان کار در شرکت ايران خودرو خراسان مي توانند در بانک مشاغل سايت اين شرکت( سايت حاضر) بصورت کاملا رايگان، ثبت نام نمايند.
  • ثبت نام و ارسال درخواست، هيچگونه تعهدي را جهت استخدام متوجه شرکت ايران خودرو خراسان نمي نمايد.
  • شرکت ايران خودرو خراسان در مقطعي که نياز به جذب نيروي کار دارد، درخواستهاي ثبت شده در اين بانک را بررسي و نسبت به استخدام نيروي مورد نياز خود، اقدام مي نمايد.

در حال حاضر امکان ثبت نام در سایت جذب ایران خودرو خراسان میسر نمی باشد.